CBK Rotterdam

CBK Rotterdam werkt aan beeldende kunst én de stad. We zijn ervan overtuigd dat beeldende kunst van de stad een betere plek maakt. Daarom doen we er alles aan om van Rotterdam een levendige kunststad te maken.

Dat doen we samen met makers, partners en bewoners van de stad. We staan we midden in de stad en voelen ons betrokken bij wat er leeft in de stad. We stimuleren kunstenaars op vele manieren bij het maken van nieuw werk en het ontwikkelen van een nieuwe taal en gezamenlijke initiatieven. Samen met de kunstenaars,  bewoners en bezoekers van de stad én onze partners geven we vorm aan een gedroomde stad.

Vanuit de motivatie, beleving en betrokkenheid van bewoners, kunstenaars en andere betrokkenen werken we aan een stad waarin we met elkaar willen leven. Een stad waarin verbeelding en veelzijdigheid een onontkoombare plek hebben. En al doende stellen we onze kernkwaliteiten, interactie en betrokkenheid, centraal.

Kunst bestaat bij de gratie van een vrije uitwisseling van ideeën – soms verdiepend, soms verrijkend, soms schurend. Kunst biedt eigentijdse inzichten en perspectieven, waarmee mensen elkaar kunnen vinden of verschillende posities beter kunnen begrijpen. In Rotterdam speelt beeldende kunst sinds de eerste dag van de Wederopbouw een belangrijke rol. CBK Rotterdam zet zich daarvoor in: van Hoek van Holland tot Nesselande, van Rotterdam Centrum tot IJsselmonde met het doel een klimaat te scheppen en te onderhouden waarin de kunst in Rotterdam zich kan blijven ontwikkelen en relevant is en blijft voor iedereen.