Swaan Mostert
 Blauwdrukken van Nederlandse wieren

Dit gerisoprinte boek toont 28 door kunstenaarsduo Dekkers Leidekkers gemaakte blauwdrukken uit de ruim 2000 gedroogde wieren tellende verzameling van Natuurhistorisch Museum Rotterdam. 

Prijs: € 20