Stichting Grondvesten

Stichting Grondvesten beheert en programmeert de Buitenplaats Brienenoord. Zij maken op de locatie van Brienenoord 5 te Rotterdam een programma rondom toekomstdenken en toekomsthandelen, waarbij verbeelding uitgangspunt is. Dit resulteert in een veelheid aan uiting, waarbij een aantal lijnen zijn

-Educatie op het gebied van natuur en cultuur voor zowel basisschool als middelbare scholen

-Programmering rondom de vraagstukken van de toekomst, waarbij uitingen als theatervoorstellingen, interdisciplinaire avonden, kunstonderzoeken en samenwerkingen met kunststudenten van allerlei disciplines centraal staan.

Stichting Grondvesten verkrijgt inkomsten via subsidies van gemeente en overheid, daarnaast vanĀ  private fondsen. Daarnaast worden inkomsten verkregen via verhuur van de Buitenplaats Brienenoord aan derden en is er kleinschalige en incidentele horeca.

Stichting Grondvesten heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten worden gebruikt voor programma, het gebouw en de organisatie.

Stichting Grondvesten is bij de belastingdienst bekend onder nummer 8550.27.678

Bestuurssamenstelling: Mira Faas (voorzitter), Danny Marcusse (penningmeester) en Martijn van der Steen (bestuurslid).

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. Dit is vastgelegd in de statuten van Stichting Grondvesten.

Stichting Grondvesten heeft buiten het bestuur geen personeel of directie in dienst.

Beleidsplan 2023 e.v.

Jaarverslag 2022

Jaarrekening 2022

standaardformulier ANBI 2022