9 en 10 december – Textiel Festival

(English below)

Op zaterdag 9 en zondag 10 december staat de Buitenplaats in het teken van duurzaamheid en circulariteit met textiel! Kom gratis 2de hands kleren uitzoeken, hergebruiken, repareren of vernieuwen. Ontwikkel je handwerk-vaardigheden en leer je kledingkast verduurzamen!

Heb je oude maar leuke & bruikbare kleding, oud garen, wol of katoen? Breng ze langs op de Buitenplaats, Brienenoordeiland 5, in het weekend van 2 en 3 december ‘23: 12.00 tot 17.00 uur

Iets inleveren is niet verplicht om mee te doen aan de ruil!

Zaterdag 9 december 

11:00 – 17:00 uur – Kledingruil!

Gratis tweedehands kledingbeurs

11:00 – 17:00 uur – Upcycling workshop

Dragadina, Jip Cat

11:00 – 17:00 uur – Rommelige sashiko-workshop

Sashiko is een manier om kleding zichtbaar te herstellen. Het vindt zijn oorsprong in Japan en ontwikkelde zich van een functionele manier van naaien naar vele variaties. In deze workshop combineren we de basis van deze borduurtechniek en integreren we activisme in onze praktijk.

17:00 – 20:00 uur – Movie night

Unravel (14’, regie: Meghna Gupta, 2012) 

Unravel volgt de minst gewilde kleding van de westerse wereld op een reis door Noord-India. Ze worden naar Panipat gestuurd, een slaperig stadje en de enige plek ter wereld die ze wil hebben, waar ze weer tot garen worden gerecycled. De film volgt Reshma, een slimme, nieuwsgierige vrouw die werkt in een textielrecyclingfabriek in een klein stadje in India. Ze droomt ervan om dezelfde enorme afstanden af ​​te leggen als de kleding die ze verwerkt. Terwijl Reshma ons laat zien hoe deze kledingstukken worden getransformeerd, denken zij en andere vrouwelijke werknemers na over deze kleding. Ondanks een beperkte blootstelling aan de westerse cultuur, construeren ze een beeld van hoe het Westen is, waarbij ze zowel hun verbeeldingskracht als de geruchten gebruiken die met de afdankertjes rondreizen.

La Libertad (30′, regie: Laura Huertas Millán, 2017)

Laura Huertas Milláns stille, meesterlijke La Libertad, geproduceerd in het Sensory Ethnography Lab van Harvard, volgt een groep matriarchale wevers in Mexico. Door middel van subtiele verschuivingen in schaal en ruimte wordt formeel het onderzoek van een object nagebootst.

Clotheslines (30′, regie: Roberta Cantow)

Een film die de was serieus neemt als een vorm van volkskunst, een beladen sociale betekenisgever en lens voor vrouwen om na te denken over de geneugten, pijn en ambivalenties van huishoudelijke taken.

Zondag 10 december

12:00 – 17:00 uur – Duurzaam dealen met je cyclus

cups, cups, cups, menstruatiecups zijn een populaire en milieuvriendelijke manier om door je menstruatie te komen. Maar misschien gebruik je liever maandverband, heb je behoefte aan wat extra bescherming of wil je op een zelfvoorzienende manier omgaan met je menstruatiecyclus. In deze workshop gaan we onze eigen maandverband naaien. DIY wasbare rode-vloed-vangers! Circulair, milieuvriendelijk, comfortabel, goedkoop en gemakkelijk schoon te maken. En ze kunnen voor meer gebruikt worden dan alleen de rode druppels.

12:00 – 17:00 uur – Gemeenschappelijk weven

Met de kleding-, draad- en textielresten die rond de Buitenplaats liggen creëren we een herinnering van de Circulaire Textieldagen. In deze workshop werken we creatief samen met weeftechnieken en proberen zo de restjes aan elkaar te binden om onze tijdlijn te documenteren.

12:00 – 17:00 uur – experimenteel borduurwerk

Samen verkennen we de mogelijkheden binnen het borduren. Van 3D-vormen tot interactieve ontwerpen. Doe mee aan deze workshop om de basis te leren of daag jezelf uit met een nieuwe benadering van textielkunst!

Het hele weekend: Gratis koffie, thee & koekjes 

English: 

On saturday the 9th and sunday 10th of december the Buitenplaats will be all about textile at our making and mending circular textile days. Learn how to repair, re-use and recycle old clothes. Play with creative ways to re-use old fabrics, to express yourself through embroidery and work with yarn together, sustainably.

You can drop of your clothing, but also your old yarn, thread, cotton and wool at the weekend of 2nd and 3rd of december ‘23: between 12:00 until 17:00 at the Buitenplaats, Brienenoord 5

it’s not mandatory to hand something off to participate in the swap! 

 

9th of december ‘23

11:00 – 17:00 – Clothing Swap!

Free second hand clothing fair

11:00 – 17:00 – Upcycling workshop

Dragadina, Jip Cat

11:00 – 17:00 – Messy sashiko workshop

Sashiko is een manier om kleding zichtbaar te herstellen. Het vindt zijn oorsprong in Japan en ontwikkelde zich van een functionele manier van naaien naar vele variaties. In deze workshop combineren we de basis van deze borduurtechniek en integreren we activisme in onze praktijk.

17:00 – 20:00 – Movie night

Unravel (14’, directed by: Meghna Gupta, 2012)

Unravel follows the Western world’s least wanted clothes, on a journey across Northern India, from sea to industrial interior. They get sent to Panipat, a sleepy town and the only place in the world that wants them, recycling them back into yarn. Reshma is a bright, inquisitive woman working in a textile recycling factory in a small town in India, who dreams of traveling the vast distances the clothes she handles have. While Reshma shows us how these garments get transformed, she and other women workers reflect on these clothes. Despite limited exposure to western culture, they construct a picture of how the West is, using both their imagination and the rumors that travel with the cast-offs. 

La Libertad (30’, directed by Laura Huertas Millán, 2017)

Produced out of Harvard’s Sensory Ethnography Lab, Laura Huertas Millán’s quietly masterful La Libertad follows a group of matriarchal weavers in Mexico, formally mimicking the examination of an object through subtle shifts in scale and space.

Clotheslines (30’, directed by Roberta Cantow)

A film that takes laundry seriously as a form of folk art, a fraught social signifier and lens for women to reflect on the joys, pains and ambivalences of household chores.

Sunday 10th of december ‘23

12:00 – 17:00 – DIY an eco friendly cycle

cups, cups, cups, menstruation cups are a popular and eco-friendly way to have a sustainable period. But maybe you prefer to use pads, need some extra protection, or like to engage in some self-sufficiency in regards to your menstruation cycle?

Circulair, environmentally friendly, comfortable, cheap and easy to clean. In this workshop we will make our own period pads, DIY drop-catchers! And they can be used for more than just the red drops.

12:00 – 17:00 – Communal Weaving

Using the clothing, thread and textile scraps that are around Buitenplaats, we create a remnant of the Circulair Textile days. In this workshop the participants will help each other be creative with techniques of weaving and try to bind the scraps together in an attempt to document our timeline, measuring it with threads. 

12:00 – 17:00 – experimental embroidery

Together we explore the possibilities within embroidery. From 3d shapes to interactive designs. Join this workshop to learn the basics or to challenge yourself with a new approach to textile art!

Free coffee, tea and cookies all weekend!