Het team

Het team achter Buitenplaats Brienenoord bestaat uit 3 gedreven individuen: Maurice Specht, Rineke Kraaij, en Sander Zweerts de Jong.

 

Bij de Belastingdienst hebben we erkenning gevraagd voor Stichting Grondvesten – de drager van Buitenplaats Brienenoord – als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Wanneer deze wordt toegekend mag je giften en donaties aan Buitenplaats Brienenoord bij je belastingaangifte vermelden als aftrekpost. In het kader daarvan staat hier de informatie bij elkaar waarover de Rijksoverheid openheid voorschrijft aan ANBI’s: een jaarrekening (meest recente, 2016) en het beleidsplan 2018-2019.

Stichting Grondvesten is bij de KVK bekend onder nummer:  62954830

En Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN):  855027678

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Een en ander is vastgelegd in de statuten van de Stichting.

Voor de eventuele beloning van het team van de Buitenplaats verwijzen we naar het beleidsplan 2018-2019.