Maurice Meewisse
Slootje en Put

In het vooronderzoek van Maurice Meewisse (curator van het project), waarmee hij het startsignaal gaf aan Waterwerken, onderzoekt hij heel letterlijk de verbinding met de rivier en het pand. Hij herstelde een oude riolering en hij gaf de Buitenplaats een sloot. Een sloot uit zijn herinneringen, met knotwilg en al.

De Buitenplaats is gebouwd met materialen van het oude gebouw, tweedehands materiaal en een klein beetje nieuw materiaal. Nadat het gebouw klaar was, realiseerde Maurice zich dat, ook al stond het gebouw op het eiland in de Maas, er geen echte verbinding was met het water om het gebouw heen. Dit vormde het startpunt van Waterwerken.

Maurice werd curator en de eerste kunstenaar, en zag het als zijn taak om het water naar de Buitenplaats te brengen. De eerste actie was het ontkoppelen van een 90 jaar oude rioleringspijp. De pijp heeft nu een tegengestelde werking en met hoog water in de Maas, stroomt het water van de Maas naar de tuin.

De tweede actie was het introduceren van een klein beetje polder in de tuin. In Nederland is een meer dan duizendjaar oude traditie het managen van water, wat resulteerde in het typische Nederlandse landschap: de polder. Dit is ook waar Maurice in opgroeide. Interessant aan dit landschap is dat verschillende partijen moeten samenwerken. Polderen is ook de Nederlandse benaming voor een politiek consensus model, wat momenteel veel wordt bekritiseerd.

Om zijn onderzoek te presenteren, kwam hij op het idee om zijn bevindingen en herinneringen te delen via een audiotour. De meest veilige manier in verband met Covid. De tour was 25 minuten lang en begeleidde de bezoeker over een deel van het Eiland van Brienenoord.