de Onkruidenier
SWEET -SWEAT Travelogue

Hoe ervaren we het landschap wanneer we het tempo van de economische tijd achter ons laten en ons gaan aanpassen aan het ritme van eb en vloed? Wat zien, voelen, proeven en ervaren we in harmonie met de planten en organismen in het mariene ecosysteem? De Onkruidenier bepleit een perspectiefverschuiving naar een situatie waarin de mens degene is die zich aanpast.

De Onkruidenier heeft tijdens hun werkperiode nieuwe perspectieven en trainingstechnieken onderzocht voor een zoutminnende mens op het Brienenoordeiland. Vanuit kaarten leerden ze dat het Brienenoordeiland het overgangsgebied is tussen zout water uit de Noordzee en zoet water van het binnenland dat in verbinding staat met de Lek en de Hollandse Ijssel. Zout zeewater en zoet rivierwater komen hier samen. Als testgebied installeerden ze zich op het ‘eiland’ naast de Brienenoordbrug en waden ze in hun waadpak totdat het water te hoog kwam. In dit door de mens gemaakte gebied, een overzichtelijke plek en vrijplaats in de stad, traint de Onkruidenier voor een leven met de zee. Tijdens hun onderzoeksperiode hebben ze het eiland zien veranderen, het water zien stijgen en dalen met de getijden en kwamen ze vooral ook zichzelf tegen. Hoe aanpasbaar zijn we als mens eigenlijk? Hoe verandert onze eigen ervaring met water wanneer we dit lichamelijk ervaren en in ons waadpak het water letterlijk voelen stijgen elkaar niet meer kunnen bereiken.

Foto’s: Jan de Groen