Maud van den Beuken
Het Vlot/The Raft

Zoekend naar een verhouding tot de geografische ruimte om ons heen, scan, definieert en meet Maud van den Beuken de ruimte als een kunstenaar en veldwerker. Vaak werkt ze samen met wetenschappers, ingenieurs en andere deskundigen om via wetenschappelijke meetinstrumenten het landschap in kaart te brengen.

In het teken van Waterwerken werkte Van den Beuken drie maanden op het Eiland van Brienenoord aan Het Vlot/The Raft. Omringend door de Nieuwe Maas de rivier voortdurend opnieuw de kaders van het eiland. Waar de rivier in constante beweging is, wordt deze door de menselijke hand tegelijkertijd vastgelegd in het landschap en geconserveerd in haar vorm. In Van den Beuken’s verlangen om de gehele aarde op een 1:1 schaal te dupliceren stelt ze onze relatie toto de cartografie ter discussie. Onder andere bracht ze samen met offshore en baggermaatschappij Van Oord de rivierbodem rond het eiland in kaart door middel van sonarmetingen. Tijdens haar werkperiode zocht ze naar verschillende methodes om de kaders van het Eiland te omcirkelen en aan te wijzen.

 

Waar Het Vlot/ The Raft werd gebouwd als onderzoeksplatform om de rivier te onderzoeken, bleek de voortbeweging van Het Vlot op de rivier een onvermijdelijk eerste vraagstuk te zijn. Mee met de beweging van de rivier, via de eb -en vloedstromen, werd de toeschouwer tijdens Rotterdam Art Week uitgenodigd mee op onderzoek te gaan Het Vlot rond het eiland te bewegen.

 

In het aankomende jaar wordt Het Vlot/The Raft verder als onderzoeksplatform ontwikkeld.